Archives for december 2018

Rozpočet obce na rok 2019

Návrh rozpočtu na 2019

Ustanovujúce zasadnutie OZ dňa 10.12.2018

Pozvánka na zasadnutie