Archives for január 2021

Voľby do Európskeho parlamentu – Választás az Európai parlamentbe

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10. 2. 2024, rozhodnutím č. 12/2024 Z. z., vyhlásil

voľby do Európskeho parlamentu a určil termín ich konania na sobotu 8. júna 2024.

Zápisnica / Jegyzőkönyv