Nákup pre seniorov – bevásárlás a nyugdíjasoknak

Podľa uznesenie vlády SR č. 174/2020 obecný úrad Hodejovec prijíma objednávky na nákup pre odkázaných seniorov na telefónnom čísle

 

047 56 98 394.

 

Za odkázaných seniorov sa považujú dôchodcovia nad 65 rokov, ktorým sa v domácnosti nie sú ďalší rodinní príslušníci vo veku pod 50 rokov, ktorí by im mohli nákup zabezpečiť.

 

A 174/2020-as kormányrendelet szerint Kerekgede községi hivatalánál a

 

047 56 98 394

 

telefonszámom rendelhetik meg a ráutaltak a bevásárlást. Ráutaltnak tekintendő az a 65-dik évét betöltő nyugdíjas, akivel nem él egy háztartásban más 50 évnél fiatalabb családtag, aki bebiztosíthatja a bevásárlást.

 

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny/Tájékoztató a nemzeti kisebbségi nyelv használatának lehetőséséről

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny/Tájékoztató a nemzeti kisebbségi nyelv használatának lehetőséséről

 

Vitajte na stránkach obce Hodejovec

Obec Hodejovec s 210 obyvateľmi leží učupená medzi kopcami Cerovej vrchoviny. Rozloha katastra je 1113 ha. V prvej písomnej zmienke z roku 1427 sa obec spomína pod názvom Keregede. Dlhé roky patrila hajnáčskemu hradnému panstvu. Jej dominantou je rímskokatolícky Kostol sv. Martina biskupa z roku 1737 a klasicisticky prestavaný v roku 1836. Na väčšej časti územia katastra sa pestujú poľnohospodárske plodiny. Ten takmer celý spadá do územia chránenej oblasti Cerová vrchovina. Územie Hodejovca je vhodné na podnikanie v oblasti agroturistiky a zaujímavé pre turistov, či hubárov.