Archives for december 2020

Hulladék kezelés leírása

Hulladék kezelés leírása

A vegyes háztartási hulladék és az apró építkezési törmelék kezelése

A kuka árát a hulladékot termelő állja, az ára nincs belefoglalva a szemét illeték árába. A hulladékszállítás költségeit a hulladékot termelő állja, a helyi szemét illetéken keresztül. A falu területén a közterületről hulladéknak szemétkosarak vannak kihelyezve. A szemétszállítás naptári rendje a község weboldalán a szolgáltatások menüpontban elérhető.

A a háztartásokból származó veszélyes hulladék kezelése

A község területén naptári rend szerint történik az elszállítás. A községben a gyűjtést és a szállítást erre jogosult személy biztosítja, akivel a község szerződést köt. Az elszállítás évente 2 alkalommal történik, a gyűjtő jármű várakozásával. A gyűjtés napjáról hangosbemondóval is informálva van a lakosság

Az elektronikus hulladék kezelése

A háztartásokból származó elektronikus hulladékot a tulajdonos köteles leadni a naptári rend szerinti elszállításkor, az illetékes üzletekben vásárláskor, vagy hulladékkezelésre jogosult személynek. A községben a gyűjtést és a szállítást erre jogosult személy biztosítja, akivel  a község szerződést köt. Az elszállítás évente 2 alkalommal történik.

Papír hulladék kezelése

A szelektív hulladékgyűjtésen belül naptári rend szerint kerül elszállításra évente 2 alkalommal a kék színű műanyag zsákokból. A községben a gyűjtést és a szállítást erre jogosult személy biztosítja, akivel a község szerződést köt.

Műanyag hulladék és PET flakon kezelése

A műanyag hulladékot és PET flakonokat a szelektív hulladékgyűjtésen belül a sárga színű zsákba kell gyűjteni. A községből naptári rend szerint kerül elszállításra évente 12 alkalommal. A gyűjtést és a szállítást erre jogosult személy biztosítja, kivel a község szerződést köt. A műanyag flakonokat össze kell nyomni.

Üveg hulladék kezelése

Az üveghulladékot a szelektív hulladékgyűjtésen belül a zöld színű zsákba kell gyűjteni. A községből naptári rend szerint kerül elszállításra évente 2 alkalommal. A gyűjtést és a szállítást erre jogosult személy biztosítja, akivel a község szerződést köt.

A fém hulladék és a többrétegű kombinált csomagoló anyagok kezelése

A fém hulladékot és a többrétegű kombinált csomagoló anyagokat a szelektív hulladékgyűjtésen belül a narancssárga színű zsákba kell gyűjteni. A községből naptári rend szerint kerül elszállításra évente 2 alkalommal. A gyűjtést és a szállítást erre jogosult személy biztosítja, akivel a község szerződést köt. A községben közös gyűjtés történik, ami a gyűjtő társaságnál kerül szétválogatásra.

A biológiailag lebomló kommunális hulladék kezelése

A község lakói saját konyhai és biológiailag lebomló kommunális hulladékukat saját maguk komposztálják. A község nem biztosít szelektív gyűjtést és annak elszállítását, mert a lakosok 100 százaléka maga komposztál.