Ustanovujúce zasadnutie OZ dňa 10.12.2018

Pozvánka na zasadnutie