Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený – v slovenskom

Tájékoztató a választási jogról és a választhatóság jogáról

Vymenovanie zapisovatela-jegyzőkönyvvezető kinevezése

Utvorenie volebných okrskov- választókörzetek kijelölése

Úrad:

Adresa: Hodejocec 95, 98002

Tel.: +421 47 5698394

E-mail: ocuhodejovec@gmail.com

úradné hodiny: Pondelok-Piatok 8.00 – 13.00