Voľby do samosprávnych orgánov obcí 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o počte poslancov

Informácia o počte obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie – menovací dekrét

Zápisnica z voľby do samosprávnych orgánov obce Hodejovec 2018

Úrad:

Adresa: Hodejocec 95, 98002

Tel.: +421 47 5698394

E-mail: hodejovec@gmail.com

úradné hodiny: Pondelok-Piatok 8.00 – 13.00

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu a na poslancov OZ v Hodejovci 2018