A polgármester székfoglaló beszéde

Tisztelt képviselők, tisztelt kerekgedi lakosok, kedves vendégek!

Most közvetlenül a karácsonyi ünnepek előtt jöttünk össze az új képviselőtestület alakuló ülésére. Pillanatokkal ezelőtt ünnepélyesen esküt tettünk, hogy az elkövetkező 4 évben becsülettel és lelkiismeretesen fogunk dolgozni községünkért, amelyet természetesen idézőjelben a mi saját fővárosunknak tartunk. Ez a mi községünk, és szeretnénk ha szép és ápolt lenne nemcsak a szívünkben, hanem a valóságban is.

Községünk gazdag múlttal rendelkezik, de van jelene is, sok dolgos, szorgalmas lakóval, akik a következő 4 évre megtiszteltek bizalmukkal. A leadott szavazatok aránya kellemesen meglepett. Ez nagy megtiszteltetés és nagy felelőség is számomra. Remélem, az eddig elvégzett munkát is értékelték a döntésükkel.

Először is szívből szeretném megköszönni minden választónak, aki szavazatával támogatott. Köszönöm azoknak is, akik a másik jelöltet támogatták, de részvételükkel bizonyították elkötelezettségüket közös dolgaink iránt.

Köszönet illeti a volt polgármesterasszonyt, az előző 4 év képviselőtestületét, és a községi hivatal dolgozóit és sok önkéntes lakost a közösen elvégzett munkáért.

Tisztelt jelenlévők,

azzal az elhatározással vágtam bele a következő 4 éves ciklusba, hogy befejezzem az elkezdett fejlesztéseket. Az Önök bizalmából ezt most már kötelességemnek tekintem. A hibákat és hiányosságokat is tudatosítom és tanulságként fel fogom használni. A jövőben is minden döntésemmel a község javát fogom szolgálni, természetesen a hatályos törvények és elöírások betartásával.

Minden kerekgedi polgár polgármestere akarok lenni. Segíteni, óvni akarok, békességet és nyugalmat teremteni de természetesen elvárom a törvények és rendeletek betartását. Szeretném, ha a falu gondjai, problémái itt, közöttünk oldódnának meg. Bízok a képviselőtestülettel való konstruktív együttműködésben. Kivánom, hogy ezt a közös munkát a falu iránti szeretettel, büszkeséggel és méltósággal végezzük.

Tisztelt hölgyek,urak,

közeledik a karácsony és az új év, ezért engedjék meg, hogy beszédem végén községünk minden lakójának a magam és a községi hivatal dolgozóinak nevében kellemes ünnepeket, jó egészséget és sok erőt, kitartást  kivánjak a  az elkövetkező évre is.

A jó Isten óvjon és tartson meg Bennünket !