Archives for 2021

Sčítanie obyvateľov

K 31. 03. 2021 sa online sčítalo 4,84 milióna obyvateľov. Dňa 13. 06. 2021 sa
na Slovensku skončilo asistované sčítanie. Asistovane sa počas šiestich týždňov
sčítalo 376-tisíc obyvateľov. Celkovo sa v Slovenskej republike k 13. 06. 2021
samosčítalo (online a asistovane) 5,22 milióna obyvateľov.
Podiel sčítaných obyvateľov v rámci online sčítania a asistovaného sčítania
dosiahol 92,7% sčítaných z odhadovaného počtu.