Archives for január 2021

Sčítanie obyvateľov

Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021. Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk. Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú. V zmysle novely zákona sa posúva termín asistovaného sčítania.

Elektronické sčítanie obyvateľov

Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova sami, bez ohrozenia na ich zdraví a bez kontaktu s cudzím človekom. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC. Obyvatelia nájdu elektronický sčítací formulár na stránke www.scitanie.sk a budú mať k dispozícii aj mobilnú aplikáciu.

Posun termínu asistovaného sčítania

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.

Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe dnešného rozhodnutia vlády, sa  posúva termín asistovaného sčítania, aby sme ochránili zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021.

Kontaktné miesto – számláló hely

 

Nemôžete sa sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby?

Navštívte kontaktné miesto, kde Vám náš asistent rád pomôže.

Nem tudja egyedül vagy hozzátartozóval megoldani a számlálást?

Látogassa meg a számláló helyet, ahol szivesen segítünk.

 

Obecní úrad Hodejovec– községi hivatal Kerekgede

Prevádzkové hodiny – nyitva tartás:

 

Pondelok – hétfő                 8:00 – 13.00

Utorok – kedd                      8:00 – 13.00

Streda – szerda                   8:00 – 13.00

Štvrtok  – csütörtök              8:00 – 13.00

Piatok – péntek                   8:00 – 13.00

 

Nemôžete sa dostaviť na kontaktné miesto? Požiadajte o mobilného asistenta sčítania:

Nem tud elmenni a számláló helyre? Kérjen mobil számlálót.

tel: 0475698394       email: ocuhodejovec@gmail.com

Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021.!

Az aszisztált számlálás 2021.4.1 és 2021.10.31 között lessz megtartva!