Úradné hodiny – ügyfélfogadási idő

V zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 ( 453/2020 Z.z.) z 31.12.2020 k návrhu na zmenu opatrení v súčasnej pandemickej situácii na Slovensku v období od

 

01.01.2021 do odvolania

 

úradné hodiny sa upravujú nasledovne – ügyfélfogadási idő a következően módosul 2021 január 1 -től visszavonásig :

 

Pondelok – hétfő:       8.00 – 10.00

Utorok – kedd:           nestránkový deň – nincs ügyfélfogadás

Streda – szerda:          8.00 – 10.00

Štvrtok – csütörtök:    nestránkový deň – nincs ügyfélfogadás

Piatok – péntek:          8.00 – 10.00

 

z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste, pokiaľ je to možné využili inú, ako osobnú formu kontaktu s úradom (mailovú, telefonickú komunikáciu).

Chceme Vám oznámiť, že pokiaľ nám to povaha práce bude umožňovať, tak mimo stránkových dňoch ju budeme vykonávať v režime home office.

 

A romló epideomiológiai helyzet miatt kérjük kerüljék a személyes kontaktust, válosszonak a komunikációra más formát.

Ha a munkánk jellege megengedi, az ügyfélfogadáson kívüli időben azt otthonról végezzük.

 

E-mail: ocuhodejovec@gmail.com

Tel:      047 56 98 394

Mobil:  0917 216 990

 

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny/Tájékoztató a nemzeti kisebbségi nyelv használatának lehetőséséről

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny/Tájékoztató a nemzeti kisebbségi nyelv használatának lehetőséséről

 

Vitajte na stránkach obce Hodejovec

Obec Hodejovec s 210 obyvateľmi leží učupená medzi kopcami Cerovej vrchoviny. Rozloha katastra je 1113 ha. V prvej písomnej zmienke z roku 1427 sa obec spomína pod názvom Keregede. Dlhé roky patrila hajnáčskemu hradnému panstvu. Jej dominantou je rímskokatolícky Kostol sv. Martina biskupa z roku 1737 a klasicisticky prestavaný v roku 1836. Na väčšej časti územia katastra sa pestujú poľnohospodárske plodiny. Ten takmer celý spadá do územia chránenej oblasti Cerová vrchovina. Územie Hodejovca je vhodné na podnikanie v oblasti agroturistiky a zaujímavé pre turistov, či hubárov.