Pomoc pre obete trestných činov – Segítség a bűncselekmények áldozatainak

Pomoc pre obete trestných činov dostupná aj mimo krajských miest

 

Informačné kancelárie pre obete trestných činov (IK) sídliace v každom krajskom meste rozširujú svoju pôsobnosť aj do ďalších miest, a to zriadením detašovaných pracovísk.

V Banskobystrickom kraji bude od 18. mája 2021 otvorené detašované pracovisko v Lučenci. Nachádza sa v priestoroch Okresného úradu Lučenec (Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec, 2. posch., č. dverí 220).

Obetiam alebo potenciálnym obetiam bude kancelária k dispozícii každý utorok v čase od 8:30 do 15:00 hod. V prípade záujmu o konzultáciu je potrebné vopred si dohodnúť termín na telefónnom čísle 0908 797 755 alebo 0961 605 790, prípadne mailom na adresu veronika.polakova@minv.sk. Viac informácií o prevencii kriminality  možnostiach pomoci nájdete na https://prevenciakriminality.sk/ .

 

Na Slovensku ide o prvé zavedenie systémovej služby pre obete trestných činov, ktorá je v gescii Ministerstva vnútra SR v spolupráci s jednotlivými partnermi. IK sú vytvorené odborom prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR

 

 

Segítség a bűncselekmények áldozatainak a kerületi városokon kívül is

 

Az Információs iroda  a bűncselekmények áldozatainak 2021. május.18-tól kihelyezett munkahelyet nyit Losoncon a Járási hivatal épületében,

(Köztársaság tér 26, 984 01 Losonc, 2. emelet., 220-as ajtó.)

 

Az áldozatoknak vagy lehetséges áldozatoknak minden kedden rendelkezésre állanak 8:30-tól 15:00-ig. Igény esetén előre kell egyeztetni időpontot a 0908 797 755 vagy 0961 605 790 telefonszámokon esetleg é-mailben https://prevenciakriminality.sk címen.