Népszámlálás 2021

2021 február 15 és 2021 március 31-edike között elektronikus népszámlálás lesz a Szlovák államban. Teljesen elektronikus lesz, abszolút biztonságos és kényelmes. A lakosok magukat számolják otthonuk kényelméből, egy elektronikus űrlappal, amit a www.scitanie.sk weboldalon találnak. Megkérjük a lakosokat, segítsék idős hozzátartozóikat, ha igénylik. Az asszisztált népszámlálás időpontja viszont későbbre tolódik.

Elektronikus népszámlálás

Az elektronikus kérdőív kitöltése nem vesz el több időt mint 10 perc. A számláláson való részvétel otthonról történik, az egészség veszélyeztetése, személyes találkozók nélkül. A számláláshoz elég egy okostelefon, tablet, notebook vagy asztali PC. A lakosok a www.scitanie.sk weboldalon találják a kérdőívet, vagy a mobilalkalmazást.

Az asszisztált számlálás időpont áthelyezése

Ha a lakos nem tudja egyedül vagy hozzátartozó segítségével kitölteni a kérdőívet, kérhet segítséget. Meglátogathatja a község által kijelölt számlálóhelyet, ahol segítenek kitölteni az ívet,vagy telefonon kérheti a kérdezőbiztos látogatását otthonában.

A pandémiára való tekintettel a segítséggel történő asszisztált számlálás időpontja 2021 áprílis 1 és 2021 október 31 közé tolódik.

A Szlovák állam minden lakosának kötelessége részt venni a népszámláláson. Megszámlálandó mindenki, akinek állandó, ideiglenes vagy tolerált lakhelye van országunkban, vagy Uniós állampolgár, aki átmeneti lakhellyel rendelkezik.

Kiskorú vagy jogi ügyekre alkalmatlan lakosok számláló ívét a jogi képviselője tölti ki.

Minden kitöltött adatot 2020 december 31 és 2021 január 1 közötti éjfél állapotára vonatkoztatva kell megadni.

A népszámlálás 2021 február 15 és 2021 március 31-edike között tart, tehát 6 hét van rá.Az asszisztált számlálás 2021.4.1 és 2021.10.31 között lesz megtartva!

Kontaktné miesto – számláló hely

 

Nemôžete sa sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby?

Navštívte kontaktné miesto, kde Vám náš asistent rád pomôže.

Nem tudja egyedül vagy hozzátartozóval megoldani a számlálást?

Látogassa meg a számláló helyet, ahol szívesen segítünk.

 

Obecní úrad Hodejovec– községi hivatal Kerekgede

Prevádzkové hodiny – nyitva tartás:

 

Pondelok – hétfő                 8:00 – 13.00

Utorok – kedd                      8:00 – 13.00

Streda – szerda                   8:00 – 13.00

Štvrtok  – csütörtök              8:00 – 13.00

Piatok – péntek                   8:00 – 13.00

 

Nemôžete sa dostaviť na kontaktné miesto? Požiadajte o mobilného asistenta sčítania:

Nem tud elmenni a számláló helyre? Kérjen mobil számlálót.

tel: 0475698394       email: ocuhodejovec@gmail.com

Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021.!

Az asszisztált számlálás 2021.4.1 és 2021.10.31 között lesz megtartva!

 

Hulladék kezelés leírása

Hulladék kezelés leírása

A vegyes háztartási hulladék és az apró építkezési törmelék kezelése

A kuka árát a hulladékot termelő állja, az ára nincs belefoglalva a szemét illeték árába. A hulladékszállítás költségeit a hulladékot termelő állja, a helyi szemét illetéken keresztül. A falu területén a közterületről hulladéknak szemétkosarak vannak kihelyezve. A szemétszállítás naptári rendje a község weboldalán a szolgáltatások menüpontban elérhető.

A a háztartásokból származó veszélyes hulladék kezelése

A község területén naptári rend szerint történik az elszállítás. A községben a gyűjtést és a szállítást erre jogosult személy biztosítja, akivel a község szerződést köt. Az elszállítás évente 2 alkalommal történik, a gyűjtő jármű várakozásával. A gyűjtés napjáról hangosbemondóval is informálva van a lakosság

Az elektronikus hulladék kezelése

A háztartásokból származó elektronikus hulladékot a tulajdonos köteles leadni a naptári rend szerinti elszállításkor, az illetékes üzletekben vásárláskor, vagy hulladékkezelésre jogosult személynek. A községben a gyűjtést és a szállítást erre jogosult személy biztosítja, akivel  a község szerződést köt. Az elszállítás évente 2 alkalommal történik.

Papír hulladék kezelése

A szelektív hulladékgyűjtésen belül naptári rend szerint kerül elszállításra évente 2 alkalommal a kék színű műanyag zsákokból. A községben a gyűjtést és a szállítást erre jogosult személy biztosítja, akivel a község szerződést köt.

Műanyag hulladék és PET flakon kezelése

A műanyag hulladékot és PET flakonokat a szelektív hulladékgyűjtésen belül a sárga színű zsákba kell gyűjteni. A községből naptári rend szerint kerül elszállításra évente 12 alkalommal. A gyűjtést és a szállítást erre jogosult személy biztosítja, kivel a község szerződést köt. A műanyag flakonokat össze kell nyomni.

Üveg hulladék kezelése

Az üveghulladékot a szelektív hulladékgyűjtésen belül a zöld színű zsákba kell gyűjteni. A községből naptári rend szerint kerül elszállításra évente 2 alkalommal. A gyűjtést és a szállítást erre jogosult személy biztosítja, akivel a község szerződést köt.

A fém hulladék és a többrétegű kombinált csomagoló anyagok kezelése

A fém hulladékot és a többrétegű kombinált csomagoló anyagokat a szelektív hulladékgyűjtésen belül a narancssárga színű zsákba kell gyűjteni. A községből naptári rend szerint kerül elszállításra évente 2 alkalommal. A gyűjtést és a szállítást erre jogosult személy biztosítja, akivel a község szerződést köt. A községben közös gyűjtés történik, ami a gyűjtő társaságnál kerül szétválogatásra.

A biológiailag lebomló kommunális hulladék kezelése

A község lakói saját konyhai és biológiailag lebomló kommunális hulladékukat saját maguk komposztálják. A község nem biztosít szelektív gyűjtést és annak elszállítását, mert a lakosok 100 százaléka maga komposztál.

 

 

Emlékmű a világháborúkban hősi halált halt kerekgedi katonák tiszteletére

A GEDE polgári társulás projektjének a célja az volt, hogy az első világháborúban elhunyt katonák emlékhelyét felújítsa Kerekgede Községben. Már az I. Világháború   előtt is létezett a  helyi  temető  területén, a Keresztdombon  egyházi  kegyhely, mégpedig  egy elfeledett kálvária, amely  három  keresztjével  nyugat  felé  nézett  pontosan a falu temploma felé. Még a múlt század végén is álltak a keresztek maradványai, amelyek az elesettek emlékére a Keresztdomb tetején a három kereszt  tövében  lettek  kialakítva  a  mai  napig felismerhetőek. A projekt megvalósulása előtt már történt egy részbeni felújítás, a kálvária három keresztje már állt.

A projekten keresztül  kialakítottunk  egy  pihenőhelyet,  mely méltó  a helyhez  és  az  emlék fontosságához. A földmunkálatok,  illetve  aburkolatkövek  és  szegélyek  elhelyezése  stb.  A  júliusi és augusztusi hónapok alatt  megvalósultak helyi szervezetek és vállalkozók segítségével.

A GEDE Pt. sikeresen kivitelezte a községben található első világháborús emlékmű környezetének felújítását.  Az emlékhely (Három kereszt) területének egyenesítése, stabilizálása (8x8m), szegélykövek beépítése, burko-latkövezet elhelyezése, elektromos vezeték kiépítése a ravatalozó épületből (föld alatti vezeték), megvilágítás kialakítása,  emléktábla  elhelyezése,  a dombra való feljárat újraépítése, szegélykövek beépítése, kavicsjárda kialakítása,  pihenőpadok  beépítése  a Magyar Kormány  és a Bethlen  Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának köszönhető.

 

Az I. világháborúban a hazáért elesett kerekgedi hősök:

Bárdos Lajos

Bocskai Gyula

Botos András

Bódi János

Csuvaj Mihály

Dósa Béla Pengő

Dósa Gusztáv

Dósa Béla

Makó András Gyurka

Makó István Kapcsi

Makó János Matyi

Makó Bálint Nagy

Szabó János

Szabó István

Az II. világháborúban a hazáért elesett kerekgedi hősök

Agócs István

Bódi István

Makó Elemér Kapcsi