Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokra 2023.9.30-án, szombaton 7:00 órától 22:00 óráig kerül sor.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába történő választásokon választóijoggal rendelkezik a Szlovák Köztársaság minden olyan polgára, aki legkésőbb a választás napján betöltötte a 18. életévét.Akadályoztatást jelent a választójog gyakorlásában a személyi szabadság korlátozása a közegészségvédelme érdekében, hacsak erről külön törvénypandémia idején másképp nem rendelkezik.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának képviselőjévé a Szlovák Köztársaság minden olyanpolgára megválasztható, aki legkésőbb a választás napján betöltöttea 21. életévét, és a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyelrendelkezik.A választhatóság akadálya a szabadságvesztés büntetésének töltése, szándékos bűncselekményért való jogerős elítélés, amennyiben az ítélet nem került törlésre a nyilvántartásból, cselekvőképesség megvonása.

A választópolgár a Szlovák Köztársaság területén szavazhat abban a választókörzetben, ahol jegyezve van a választók jegyzékében, vagy bármilyen más választókörzetben szavazói igazolvány alapján.A választópolgár a Szlovák Köztársaság területén kívül szavazhat postai úton, ha nem rendelkezik állandó lakhellyel a Szlovák Köztársaság területén,és kérelem alapján a választók különjegyzékében van bejegyezve, a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik,és a választások idejealatt annakterületén kívül tartózkodik,és kérelem alapján bejegyezték a választók különjegyzékébe.

Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkező választópolgár, aki a választások napján nem tud szavazni az állandó lakhelyén abban a választókörzetben, ahol jegyezve van a választók jegyzékében, az állandólakhelye szerinti községnélszavazói igazolvány kiadását kérvényezheti. A község a kérelem alapján leghamarább 45 nappal a választás napja előtt (azaz leghamarább 2023. 8. 16-án) a választópolgárnak kiadja a szavazói igazolványt és a választókjegyzékéből kihúzza őt a szavazói igazolvány kiadására utaló megjegyzéssel.A szavazói igazolvány lehetővé teszi, hogy bármely választókörzetben bejegyzésre kerüljön a választói jegyzékbe.A szavazói igazolvány kiadási lehetőségére vonatkozó további tájékoztatás a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának honlapján található:www.minv.sk/?nr23-preukaz

Postai úton történő szavazásAz a választópolgár, aki a Szlovák Köztársaság területén nem rendelkezik állandó lakhellyel és az a választópolgár, aki a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezikés a választások idején annak területén kívül tartózkodik, legkésőbb 52 nappal a választás napja előtt (azaz legkésőbb 2023. 8. 9-én) kérelmezheti a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumánál a postai úton történő szavazást, mégpedig elektronikusan (a postai úton történő szavazás információs rendszerének szolgáltatásai vagy a központi közigazgatási portál segítségével) vagypapíralapú dokumentum formájában.A postai úton történő szavazásra vonatkozó további tájékoztatás a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának honlapján található:www.minv.sk/?nr23-posta

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába történő választásokra vonatkozó tájékoztatás a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának honlapján található:www.minv.sk/?volby-nrsr

Hulladék kezelés leírása

Hulladék kezelés leírása

A vegyes háztartási hulladék és az apró építkezési törmelék kezelése

A kuka árát a hulladékot termelő állja, az ára nincs belefoglalva a szemét illeték árába. A hulladékszállítás költségeit a hulladékot termelő állja, a helyi szemét illetéken keresztül. A falu területén a közterületről hulladéknak szemétkosarak vannak kihelyezve. A szemétszállítás naptári rendje a község weboldalán a szolgáltatások menüpontban elérhető.

A a háztartásokból származó veszélyes hulladék kezelése

A község területén naptári rend szerint történik az elszállítás. A községben a gyűjtést és a szállítást erre jogosult személy biztosítja, akivel a község szerződést köt. Az elszállítás évente 2 alkalommal történik, a gyűjtő jármű várakozásával. A gyűjtés napjáról hangosbemondóval is informálva van a lakosság

Az elektronikus hulladék kezelése

A háztartásokból származó elektronikus hulladékot a tulajdonos köteles leadni a naptári rend szerinti elszállításkor, az illetékes üzletekben vásárláskor, vagy hulladékkezelésre jogosult személynek. A községben a gyűjtést és a szállítást erre jogosult személy biztosítja, akivel  a község szerződést köt. Az elszállítás évente 2 alkalommal történik.

Papír hulladék kezelése

A szelektív hulladékgyűjtésen belül naptári rend szerint kerül elszállításra évente 2 alkalommal a kék színű műanyag zsákokból. A községben a gyűjtést és a szállítást erre jogosult személy biztosítja, akivel a község szerződést köt.

Műanyag hulladék és PET flakon kezelése

A műanyag hulladékot és PET flakonokat a szelektív hulladékgyűjtésen belül a sárga színű zsákba kell gyűjteni. A községből naptári rend szerint kerül elszállításra évente 12 alkalommal. A gyűjtést és a szállítást erre jogosult személy biztosítja, kivel a község szerződést köt. A műanyag flakonokat össze kell nyomni.

Üveg hulladék kezelése

Az üveghulladékot a szelektív hulladékgyűjtésen belül a zöld színű zsákba kell gyűjteni. A községből naptári rend szerint kerül elszállításra évente 2 alkalommal. A gyűjtést és a szállítást erre jogosult személy biztosítja, akivel a község szerződést köt.

A fém hulladék és a többrétegű kombinált csomagoló anyagok kezelése

A fém hulladékot és a többrétegű kombinált csomagoló anyagokat a szelektív hulladékgyűjtésen belül a narancssárga színű zsákba kell gyűjteni. A községből naptári rend szerint kerül elszállításra évente 2 alkalommal. A gyűjtést és a szállítást erre jogosult személy biztosítja, akivel a község szerződést köt. A községben közös gyűjtés történik, ami a gyűjtő társaságnál kerül szétválogatásra.

A biológiailag lebomló kommunális hulladék kezelése

A község lakói saját konyhai és biológiailag lebomló kommunális hulladékukat saját maguk komposztálják. A község nem biztosít szelektív gyűjtést és annak elszállítását, mert a lakosok 100 százaléka maga komposztál.

 

 

Emlékmű a világháborúkban hősi halált halt kerekgedi katonák tiszteletére

A GEDE polgári társulás projektjének a célja az volt, hogy az első világháborúban elhunyt katonák emlékhelyét felújítsa Kerekgede Községben. Már az I. Világháború   előtt is létezett a  helyi  temető  területén, a Keresztdombon  egyházi  kegyhely, mégpedig  egy elfeledett kálvária, amely  három  keresztjével  nyugat  felé  nézett  pontosan a falu temploma felé. Még a múlt század végén is álltak a keresztek maradványai, amelyek az elesettek emlékére a Keresztdomb tetején a három kereszt  tövében  lettek  kialakítva  a  mai  napig felismerhetőek. A projekt megvalósulása előtt már történt egy részbeni felújítás, a kálvária három keresztje már állt.

A projekten keresztül  kialakítottunk  egy  pihenőhelyet,  mely méltó  a helyhez  és  az  emlék fontosságához. A földmunkálatok,  illetve  aburkolatkövek  és  szegélyek  elhelyezése  stb.  A  júliusi és augusztusi hónapok alatt  megvalósultak helyi szervezetek és vállalkozók segítségével.

A GEDE Pt. sikeresen kivitelezte a községben található első világháborús emlékmű környezetének felújítását.  Az emlékhely (Három kereszt) területének egyenesítése, stabilizálása (8x8m), szegélykövek beépítése, burko-latkövezet elhelyezése, elektromos vezeték kiépítése a ravatalozó épületből (föld alatti vezeték), megvilágítás kialakítása,  emléktábla  elhelyezése,  a dombra való feljárat újraépítése, szegélykövek beépítése, kavicsjárda kialakítása,  pihenőpadok  beépítése  a Magyar Kormány  és a Bethlen  Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának köszönhető.

 

Az I. világháborúban a hazáért elesett kerekgedi hősök:

Bárdos Lajos

Bocskai Gyula

Botos András

Bódi János

Csuvaj Mihály

Dósa Béla Pengő

Dósa Gusztáv

Dósa Béla

Makó András Gyurka

Makó István Kapcsi

Makó János Matyi

Makó Bálint Nagy

Szabó János

Szabó István

Az II. világháborúban a hazáért elesett kerekgedi hősök

Agócs István

Bódi István

Makó Elemér Kapcsi