Archives for január 2021

Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokra 2023.9.30-án, szombaton 7:00 órától 22:00 óráig kerül sor.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába történő választásokon választóijoggal rendelkezik a Szlovák Köztársaság minden olyan polgára, aki legkésőbb a választás napján betöltötte a 18. életévét.Akadályoztatást jelent a választójog gyakorlásában a személyi szabadság korlátozása a közegészségvédelme érdekében, hacsak erről külön törvénypandémia idején másképp nem rendelkezik.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának képviselőjévé a Szlovák Köztársaság minden olyanpolgára megválasztható, aki legkésőbb a választás napján betöltöttea 21. életévét, és a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyelrendelkezik.A választhatóság akadálya a szabadságvesztés büntetésének töltése, szándékos bűncselekményért való jogerős elítélés, amennyiben az ítélet nem került törlésre a nyilvántartásból, cselekvőképesség megvonása.

A választópolgár a Szlovák Köztársaság területén szavazhat abban a választókörzetben, ahol jegyezve van a választók jegyzékében, vagy bármilyen más választókörzetben szavazói igazolvány alapján.A választópolgár a Szlovák Köztársaság területén kívül szavazhat postai úton, ha nem rendelkezik állandó lakhellyel a Szlovák Köztársaság területén,és kérelem alapján a választók különjegyzékében van bejegyezve, a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik,és a választások idejealatt annakterületén kívül tartózkodik,és kérelem alapján bejegyezték a választók különjegyzékébe.

Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkező választópolgár, aki a választások napján nem tud szavazni az állandó lakhelyén abban a választókörzetben, ahol jegyezve van a választók jegyzékében, az állandólakhelye szerinti községnélszavazói igazolvány kiadását kérvényezheti. A község a kérelem alapján leghamarább 45 nappal a választás napja előtt (azaz leghamarább 2023. 8. 16-án) a választópolgárnak kiadja a szavazói igazolványt és a választókjegyzékéből kihúzza őt a szavazói igazolvány kiadására utaló megjegyzéssel.A szavazói igazolvány lehetővé teszi, hogy bármely választókörzetben bejegyzésre kerüljön a választói jegyzékbe.A szavazói igazolvány kiadási lehetőségére vonatkozó további tájékoztatás a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának honlapján található:www.minv.sk/?nr23-preukaz

Postai úton történő szavazásAz a választópolgár, aki a Szlovák Köztársaság területén nem rendelkezik állandó lakhellyel és az a választópolgár, aki a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezikés a választások idején annak területén kívül tartózkodik, legkésőbb 52 nappal a választás napja előtt (azaz legkésőbb 2023. 8. 9-én) kérelmezheti a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumánál a postai úton történő szavazást, mégpedig elektronikusan (a postai úton történő szavazás információs rendszerének szolgáltatásai vagy a központi közigazgatási portál segítségével) vagypapíralapú dokumentum formájában.A postai úton történő szavazásra vonatkozó további tájékoztatás a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának honlapján található:www.minv.sk/?nr23-posta

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába történő választásokra vonatkozó tájékoztatás a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának honlapján található:www.minv.sk/?volby-nrsr