Nová zubná pohotovosť – új fogovosi ügyelet

Nová zubná pohotovosť – új fogovosi ügyelet

Úradná tabuľa

Zverejnenie informácii /Közzététel

Pohrebníctvo v Hodejove – Temetkezés Várgedén

Pohrebníctvo – Temetkezés:
Ladislav Fűkő
Hodejov 141
Stála služba – Állandó szolgálat
0908 745 330, 0915 871 637

 

Nákup pre seniorov – bevásárlás a nyugdíjasoknak

Podľa uznesenie vlády SR č. 174/2020 obecný úrad Hodejovec prijíma objednávky na nákup pre odkázaných seniorov na telefónnom čísle

 

047 56 98 394.

 

Za odkázaných seniorov sa považujú dôchodcovia nad 65 rokov, ktorým sa v domácnosti nie sú ďalší rodinní príslušníci vo veku pod 50 rokov, ktorí by im mohli nákup zabezpečiť.

 

A 174/2020-as kormányrendelet szerint Kerekgede községi hivatalánál a

 

047 56 98 394

 

telefonszámom rendelhetik meg a ráutaltak a bevásárlást. Ráutaltnak tekintendő az a 65-dik évét betöltő nyugdíjas, akivel nem él egy háztartásban más 50 évnél fiatalabb családtag, aki bebiztosíthatja a bevásárlást.

 

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny/Tájékoztató a nemzeti kisebbségi nyelv használatának lehetőséséről

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny/Tájékoztató a nemzeti kisebbségi nyelv használatának lehetőséséről

 

KORONAVÍRUS – INFORMÁCIE

Sociálna poisťovňa zmena úradných hodínod – 25.5.2020 – Szociális biztosító nyitvatartás

Odpovede – ohľadom opatrenia COVID-19/ válaszok a vírusintézkedésekkel kapcsolatban

Dr. Dudáš Dôležité OZNÁMENIE-FONTOS KÖZLEMÉNY, Príloha č1, Melléklet 1

UPSVR   Oznámenie – Szociális hivatal értesités

UPSVR 2.strana

Policia RS Oznámenie – Rimaszombati rendőrség értesités

Ako znížiť riziko infekcie – Hogyan csökkentse a fertőzés veszélyét

Koronavirus_odporucania_EN