Odporúčanie RVPS – RÁEI javaslata

Vážený občania

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Rim. Sobote, vzhľadom na stúpajúce riziko zavlečenia nákazy afrického moru ošípaných, žiadá drobnochovateľov, aby dočasne zrušili chov domácich ošípaných – odporazením na jatočné využitie a nezakladali nové chovy až do odvolania a upozorňujú na povinnosť občanov, ktorý namajú registrované chovy, o ich bezokladnej regirtrácii prostredníctvom RVPS Rim. Sobota

 

Tisztelt Polgárok

A regionális állategészségügyi és élelmiszer igazgatás Rimaszombatban, tekintettel az afrikai sertéspestis behozatalának veszélyére, kéri a kisállattartókat, hogy ideiglenesen szüneteltessék a disznótenyésztést az állat levágásával és ne létesítsenek új tenyészetet visszavonásig és figyelmeztetnek a késedelem n nélküli regisztráció szükségességére a R. Szombati Állategészségügyi hivatalon keresztül.

 

13.10.2020 Minimálné požiadavky bezpečnosti – minimális biztonsági követelmények