Nákup pre seniorov – bevásárlás a nyugdíjasoknak

Podľa uznesenie vlády SR č. 174/2020 obecný úrad Hodejovec prijíma objednávky na nákup pre odkázaných seniorov na telefónnom čísle

 

047 56 98 394.

 

Za odkázaných seniorov sa považujú dôchodcovia nad 65 rokov, ktorým sa v domácnosti nie sú ďalší rodinní príslušníci vo veku pod 50 rokov, ktorí by im mohli nákup zabezpečiť.

 

A 174/2020-as kormányrendelet szerint Kerekgede községi hivatalánál a

 

047 56 98 394

 

telefonszámom rendelhetik meg a ráutaltak a bevásárlást. Ráutaltnak tekintendő az a 65-dik évét betöltő nyugdíjas, akivel nem él egy háztartásban más 50 évnél fiatalabb családtag, aki bebiztosíthatja a bevásárlást.