Modernizácia verejného osvetlenia obce Hodejovec

Výzva na modernizaciu VO Hodejovec

Zmluva na modernizáciu VO v Hodejovci