Obecné zastupiteľstvo a hlavný kontrolór

Po voľbách do samosprávnych orgánov obcí v roku 2014

 

Ing. Alica Bárdošová

Ladislav Gyurcsík

Tibor Orosz

Olivér Mako

Magdaléna Vargová (zástupkyňa starostu)

 

Kontrolór: Ing. Lucia Bárdošová , PhD. (od 01.01.2017)

 

Harmonogram zasadnutí 

Na rok 2017 sú naplánované 4 zasadnutia Obecného zastupiteľstva, podľa nasledovného harmonogramu:

24.03.2017

23.06.2017

22.09.2017

08.12.2017