Slovenská pošta – Szlovák posta

Slovenská pošta Jesenské – Szlovák posta Feled

otváracie hodiny do odvolania – nyitvatartási idő  a visszavonásig:

 

pondelok                8:00 – 13:00            hétfő

utorok                    8:00 – 13:00             kedd

 streda    8:00 – 13:00   15:00 – 16:00  szerda

   štvrtok                   8:00 – 13:00       csütörtök

  piatok                  8:00 – 13:00             péntek

 

 

Úradná tabuľa

Zverejnenie informácii /Közzététel

Zmena cestovného poriadku SAD ktoré platí od 2.4.2020 – Autóbusz menetrend változás, érvényes 2020.4.2 tól:

Rim. Sobota – Tachty

Rim. Sobota – Konrádovce

KORONAVÍRUS – INFORMÁCIE

Odpovede – ohľadom opatrenia COVID-19/ válaszok a vírusintézkedésekkel kapcsolatban

Zákon o obmedzenie pohybu/ törvény a kijárási korlátozásról

Sociálna poisťovňa zmena úradných hodín – Szociális biztosító nyitvatartás

Uzatvorenie prevadzok rezimove opatrenia HH SR – Intézkedés az üzletek bezárásáról

009_karanténne opatrenie účinné od 19_03_2020 – Karantén intézkedések

rozhodnutie h.hygienika SR karantena 12.03.2020-fő higienikus határozata a karanténról

Zoznam nových preventivných opatrení 13.3.2020 – Új megelőző intézkedések

Dr. Dudáš Dôležité OZNÁMENIE-FONTOS KÖZLEMÉNY, Príloha č1, Melléklet 1

UPSVR   Oznámenie – Szociális hivatal értesités

UPSVR 2.strana

Policia RS Oznámenie – Rimaszombati rendőrség értesités

Usmernenie hlavného hygienika SR_karantena 09_03.2020 – Fő hiegenikus útmutatása

ČO ROBIŤ, AK CESTUJETE Z OBLASTÍ NÁKAZY – Teendő ha fertőzött területrő érkezik

Ako znížiť riziko infekcie – Hogyan csökkentse a fertőzés veszélyét

Odporúčania pre ľudí prichádzajúcich z oblastí výskytu ochorenia COVID-19 – ajánlás fertőzött területről érkezőknek.

Koronavirus_odporucania_EN