Starosta obce

Po voľbách do samosprávnych orgánov obcí v roku 2018

Zoltán Kovács

rok narodenia: 1977

rodinný stav: slobodný

vzdelanie: stredoškolské

úväzok: 0,5

tel.: +421 47 5698394

E-Mail:  obec.hodejovec@gmail.com

 

Po voľbách do samosprávnych orgánov obcí v roku 2014

kepek2010jun26tol 1063

Ing. Oto Veres

rok narodenia: 1963

rodinný stav: ženatý

vzdelanie: vysokoškolské, EF VŠT Košice, 1987

úväzok: 0,5

tel.: +421 47 5698394

E-Mail:  hodejovec@gmail.com